Zašovská Madona

 

Vznik a vývoj, minulost i budoucnost zašovského kláštera měla a má své příčiny, faktory a souvislosti.  Vznik kláštera byl  podmíněn úmyslem zakladatele, štědrostí donátorů, shovívavostí mocných, kteří stavbu povolili i vytrvalostí nadšenců, kteří na nich to povolení vymohli. Primární příčinou nového kostela i kláštera však je P. Maria Zašovská.

ZAŠOVSKÁ MADONA – text se připravuje