Trinitářský odkaz

Trinitáři si vzali za úkol záchranu křesťanů z muslimského zajetí. V názvu řádu je však na prvém místě úcta k Boží Trojici. Je třeba držet se podstaty a směru, aby měla cesta smysl. To platilo pro trinitáře stejně jako pro nás.

V této rubrice budeme přinášet zprávy o pronásledování křesťanů v dnešním světě a případně i o možnostech pomoci.

PODPORUJEME PETICI NA PODPORU ČÍNSKÝCH KŘESŤANŮ.

Jsou to lidé, kteří museli opustit Čínu z důvodu pronásledování pro svoji víru. Vyřízení jejich žádosti o azyl se neskutečně táhne již od roku 2016. V poslední době jich asi 8 ze 72 azyl získalo, ostatním byla žádost zamítnuta. Poslat je zpět do Číny pro ně může mít velmi vážné důsledky. Petice je v podstatě otevřený dopis předsedovi Senátu Parlamentu České republiky panu Milanu Štěchovi a předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky panu Radkovi Ondráčkovi.

Dopis si můžete přečíst na níže uvedené adrese a zde můžete také připojit svůj podpis. Je zde uvedena i možnost podpisu vytištěného formuláře. Podpisy budou předávány v několika termínech. Adresa s peticí:
https://e-petice.cz/petitions/otevreny-dopis-predsedum-obou-komor-parlamentu-cr-ve-veci-azylu-cinskych-krestanu.html

Po vyplnění několika kolonek stisknete tlačítko PODEPSAT. Podpis je pak nutné potvrdit v e-mailu, který na vaši webovou adresu dostanete.
Investujme pár minut svého času a po vzoru bratří trinitářů pomáhejme křesťanům pronásledovaným pro svou víru.