Poutník a turista

V zašovském klášteře se na řeholníky trinitáře nedochovala jediná památka, jsou tam jen hole zdi. Bratři trinitáři by svůj zašovský klášter sotva poznali, zato v kostele dodnes stojí kazatelna z které kdysi promlouvali, dodnes se křtí u křtitelnice,   u které už i oni křtili, v zákristii je unikátní vestavěný nábytek z jejich doby…

Zašovský kostel – pro místní farní,  pro návštěvníky poutní, byl kdysi především kostelem klášterním.  Vedle samotného kláštera je proto i kostel autentickým místem připomínajícím tento starodávný řád.

Zveme vás k návštěvě. Přijďte a pokuste se spojit ve svých představách atmosféru tohoto místa a doby, kdy zde zaznívaly liturgické zpěvy a modlitby třinácti řeholníků v bělavém hábitu, s červenomodrým křížen na hrudi…  

Možnost prohlídky kostela – Otevřené brány

Zašovský poutní kostel je jako významná kulturní památka regionu zařazen do programu Zlínského kraje „Otevřené brány“. Smyslem akce je ve spolupráci s příslušnou farností a obecním úřadem zpřístupnit vybrané církevní stavby všem turistům a ostatním zájemcům o poznávání sakrálních památek.  

Náš kostel Navštívení Panny Marie je takto přístupný veřejnosti každý víkend od začátku května až do konce září. Zaškolený průvodce může zájemcům poskytnout odborný výklad k historii a uměleckým památkám našeho kostela.

 

Sobota: od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00

Neděle: odpoledne od 13.00 do 17.00

Prohlídka kostela je zdarma

Tradiční hlavní pouť je v Zašové každoročně 1. neděli po 2. červenci

Aktuální informace o bohoslužbách během roku naleznete na webu zašovské farnosti: www.zasova.net

Cyrilometodějská poutní trasa Radhošť – Zašová – Sv. Hostýn

Celou obcí prochází pěší poutní cesta, která je součástí obnovované i nově budované sítě poutních tras. Více informací k této iniciativě obecně i o této konkrétní trase naleznete na webu Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje    ZDE

Cykloturistika –  milovníci tohoto sportu mohou poutní místo Zašová navštívit i na kole. Zašovou křižuje pohodlná cyklostezka Bečva