Klášter s.r.o.

Matice zašovská se netají tím, že má svou vizi, jakým způsobem a k jakým účelům by měl být areál zašovského kláštera využíván. Současně je známo, že zde působí podnik Klášter s.r.o., a při tom všem je zde obec Zašová… Tato situace může působit nepřehledně

Postavení obce Zašová, coby svrchovaného vlastníka objektu je jasné, o cíli a účelu spolku Matice zašovská vypovídají úvodní rubriky tohoto webu. Zbývá blíže představit třetí subjekt – Klášter s.r.o.

SOCIÁLNÍ PODNIK – KLÁŠTER S.R.O.  text se připravuje