První návrhy na využití klášterních budov

Koncem roku 2015 byla z rozhodnutí ZO ustanovena pracovní skupina, která měla nalézt vhodné využití pozemků a budov areálu bývalého zašovského kláštera. 

Skupina se měla scházet ve složení: Bc. Jiljí Kubrický, Ing. Anna Mikošková a všichni další členové ZO, kteří budou mít prostor se schůzek účastnit, dále Mgr. Taťána Daňková, Ing. Rajnochová, Stanislava Prasličáková, Ing. Ondřej Neuman (MAS Rožnovsko), Mgr. Jiří Polášek, Josef Krůpa.

Na posledním, čtvrtém společném setkání 2. 8. 2016 bylo přijato pracovní skupinou toto usnesení a doporučení pro zastupitelstvo:

V červené budově školy vybudovat komunitní dům seniorů. Tuto budovu řešit samostatně.  Protože není památkově chráněna je možno s pracemi začít ihned.

Klášter – nevyhlašovat architektonickou soutěž, držet se návrhu Josefa Krůpy s eventuální možností zapracování jeho návrhu do zadávacích podmínek soutěže, Architekt by mohl dostat zadání zpracovat pouze dílčí část.

Nejprve se zastupitelstvo musí shodnout na tom, co v budovách chceme, pak se rozhodne, zda se vyhlásí soutěž nebo jen zadá studie.

Josef Krůpa (pozdější předseda Matice zašovské) již dříve zaslal starostovi a dalším členům skupiny svou mnohostránkovou teoretickou úvahu o možném využití klášterního areálu a následně i konkrétní a obsáhle okomentovaný návrh nového využití jednotlivých budov a pater, zde již i s příslušnými náčrtky řešení. Tyto své návrhy členům skupiny představil a vysvětlil a na základě toho pak bylo přijato výše citované usnesení.

Následně projektant Jiří Šimčík (později rovněž člen a jednatel Matice) jeho laické návrhy odborně přepracoval a veřejně prezentoval na zasedání zastupitelstva obce 6. 9. 2016.

Níže jako dokument doby a kontinuity názorů Matice zašovské ohledně využití objektů trinitářského kláštera v Zašové obě Krůpovy „pracovní studie“ zveřejňujeme. Navzdory svému laickému zpracování doposud díky názornosti a obsáhlému komentáři dobře objasňují jak hlavní ideu, tak i konkrétní řešení nového využití jednotlivých budov.

Koncepce řešení podle J. Krůpy představuje doposud jediný ucelený pohled  na problematiku revitalizace kláštera:  1) obecná úvaha 2) konkrétní využití

Klášter – vize 13.6.2016

Návrh řešení 21.7.2016

Studie řešení historické budovy kláštera (zjednodušená verze) – zpracoval na základě podkladů J. Krůpy projektant Jiří Šimčík:

KLÁŠTER_STUDIE VYUŽITELNOSTI 1NP

KLÁŠTER_STUDIE VYUŽITELNOSTI 2NP

KLÁŠTER_STUDIE VYUŽITELNOSTI 3NP (1)