Pozvánka na „kulatý stůl“

V úterý 12. února v 17 hod. pořádá vedení obce KULATÝ STŮL NA TÉMA REKONSTRUKCE KLÁŠTERA.
Před 4 roky vydal Zlínský kraj prostřednictvím strohého oznámení ve známost, že dává k dispozic areál bývalého zašovského „ústavu“ (kláštera), protože tyto objekty už nepotřebuje.  Mohl se tehdy přihlásit jakýkoliv zájemce, a my jsme dnes už mohli pouze bezradně přihlížet, co se v tomto historickém objektu v centru naší obce děje a bude dít…
DÍKY STAROSTOVI a všem kdo ho podpořili, to dopadlo jinak. Zodpovědnost, co v klášteře bude, je tím pádem na nás – na obci. Přináší to dva okruhy otázek – 1) co tam chceme a 2) kde na to vezmeme.

Schematický návrh toho, co by v klášteře být mělo a k čemu se kloní i  současné vedení obce,  je znám už velmi dlouho. Je to náš – matiční – návrh a není naší chybou, že doposud nikdo jiný žádnou alternativní studii nepředložil. Názory na naši koncepci mohou být samozřejmě různé a od toho koneckonců kulatý stůl je. Třeba přijde někdo s geniálním řešením, které získá potlesk vestoje. Ovšem osobně mám za to, že uplynulé 4 roky byly dostatečně dlouhá doba, aby každý, kdo má ucelenou koncepci na využití kláštera, ji dal na papír a zveřejnil. My jsme tak učinili už 6. 9. 2016 na veřejném zasedání zastupitelstva a od té doby mnohokrát jinými způsoby. Naposled s využitím prostoru DF na obecním webu: http://www.zasova.cz/diskusni-forum/topic/28

Rámcový popis toho, co v jednotlivých patrech kláštera podle této studie bude, byl také součástí volebního programu KDU-ČSL. Lidovci v něm zdůrazňují, že se ve věci využití kláštera ztotožňují s návrhem vzešlým z Matice zašovské. Skutečnost, že právě s tímto programem lidovci zvítězili, je dostatečně výmluvná.
Dopředu tedy avizuji, že jako zastupitel nezvednu ruku pro případné návrhy toho typu, že je potřeba se po čtyřech letech vrátit na začátek a teprve teď začít uvažovat o využití areálu kláštera. K takovým iniciativám zde totiž bylo v uplynulých čtyřech letech příležitostí a času dost a dost.

Josef Krůpa