Co připravujeme…

Již dnes Vás zveme na dvě zajímavé přednášky, obě se tématicky dotýkají také klášterů a sakrálních památek vůbec. Přednáška, která se koná 22. března, se týká barokního umění a  především architektury ve slohu barokní gotiky – „Putování za Santinim“. Přednáška, kterou plánujeme na 28. března nahlíží na historickou i současnou realitu z jiného úhlu pohledu – název napoví: „Církev a stát“.

Plakátky na obě přednášky naleznete zde: 

Putování za Santinim a Církev a stát.