Evropská kulturní stezka a my

V listopadu loňského roku jsem se na pozvání Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje účastnil mezinárodní vědecké konference „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“.

Se zpožděním několika měsíců zde tuto akci připomínám ze dvou důvodů:

Konference se konala ve Starém Městě u U. H. v tzv. Jezuitském sklepě a foto z tohoto působivého prostředí přikládám jako inspiraci, jak lze dát nový život a nečekané využití i tak starému objektu.

Druhý důvod je připomenutí samotného sdružení Evropská kulturní stezka. Jeho činnost je záslužná, široká a ambiciozní a naše spolupráce s ním je zajímavá a přínosná. Věřím, že zvláště v budoucnosti se ještě více rozvine k užitku a propagaci našeho poutního místa Zašová. Již dnes např. můžeme díky poutní trase Pustevny – Sv. Hostýn, která vznikla jen díky spolupráci s touto organizací, pracovat na jiném poutně-turistickém projektu, který propojí poutní místo Zašová a Turzovka na Slovensku.

Více o konferenci ZDE

Více o Evropské kulturní stezce sv. C+M ZDE