PŘEJDĚTE NA: www.matice-zasovska.cz

Vážení poutníci, milovníci církevní turistiky, přátelé zašovského kláštera a příznivci našeho spolku,

v měsíci dubnu zaniknou tyto stránky, ale ne bez náhrady. Informace o činnosti spolku Matice zašovská budete nalézat na našich obnovených stránkách www.matice-zasovska.cz

Změna v adrese je tedy nepatrná, přibyla pouze pomlčka mezi slovy. Děkujeme Vám za dosavadní přízeň a podporu.

Vaše Matice

 

Co připravujeme…

Již dnes Vás zveme na dvě zajímavé přednášky, obě se tématicky dotýkají také klášterů a sakrálních památek vůbec. Přednáška, která se koná 22. března, se týká barokního umění a  především architektury ve slohu barokní gotiky – „Putování za Santinim“. Přednáška, kterou plánujeme na 28. března nahlíží na historickou i současnou realitu z jiného úhlu pohledu – název napoví: „Církev a stát“.

Plakátky na obě přednášky naleznete zde: 

Putování za Santinim a Církev a stát.

Pozvánka na „kulatý stůl“

V úterý 12. února v 17 hod. pořádá vedení obce KULATÝ STŮL NA TÉMA REKONSTRUKCE KLÁŠTERA.
Před 4 roky vydal Zlínský kraj prostřednictvím strohého oznámení ve známost, že dává k dispozic areál bývalého zašovského „ústavu“ (kláštera), protože tyto objekty už nepotřebuje.  Mohl se tehdy přihlásit jakýkoliv zájemce, a my jsme dnes už mohli pouze bezradně přihlížet, co se v tomto historickém objektu v centru naší obce děje a bude dít…
DÍKY STAROSTOVI a všem kdo ho podpořili, to dopadlo jinak. Zodpovědnost, co v klášteře bude, je tím pádem na nás – na obci. Přináší to dva okruhy otázek – 1) co tam chceme a 2) kde na to vezmeme.

Schematický návrh toho, co by v klášteře být mělo a k čemu se kloní i  současné vedení obce,  je znám už velmi dlouho. Je to náš – matiční – návrh a není naší chybou, že doposud nikdo jiný žádnou alternativní studii nepředložil. Názory na naši koncepci mohou být samozřejmě různé a od toho koneckonců kulatý stůl je. Třeba přijde někdo s geniálním řešením, které získá potlesk vestoje. Ovšem osobně mám za to, že uplynulé 4 roky byly dostatečně dlouhá doba, aby každý, kdo má ucelenou koncepci na využití kláštera, ji dal na papír a zveřejnil. My jsme tak učinili už 6. 9. 2016 na veřejném zasedání zastupitelstva a od té doby mnohokrát jinými způsoby. Naposled s využitím prostoru DF na obecním webu: http://www.zasova.cz/diskusni-forum/topic/28

Rámcový popis toho, co v jednotlivých patrech kláštera podle této studie bude, byl také součástí volebního programu KDU-ČSL. Lidovci v něm zdůrazňují, že se ve věci využití kláštera ztotožňují s návrhem vzešlým z Matice zašovské. Skutečnost, že právě s tímto programem lidovci zvítězili, je dostatečně výmluvná.
Dopředu tedy avizuji, že jako zastupitel nezvednu ruku pro případné návrhy toho typu, že je potřeba se po čtyřech letech vrátit na začátek a teprve teď začít uvažovat o využití areálu kláštera. K takovým iniciativám zde totiž bylo v uplynulých čtyřech letech příležitostí a času dost a dost.

Josef Krůpa

 

Pozvánka do Veselé

Člen našeho spolku Rostislav Václav Němejc a veselský Penzion na Fojtství nás zvou na „černou hodinku“ s historickou přednáškou na téma valašské kolonizace a vývoje osidlování našeho regionu. Více zde: Černá hodinka

Evropská kulturní stezka a my

V listopadu loňského roku jsem se na pozvání Evropské kulturní stezky sv. Cyrila a Metoděje účastnil mezinárodní vědecké konference „Cyrilometodějská tradice v novodobých československých dějinách“.

Se zpožděním několika měsíců zde tuto akci připomínám ze dvou důvodů:

Konference se konala ve Starém Městě u U. H. v tzv. Jezuitském sklepě a foto z tohoto působivého prostředí přikládám jako inspiraci, jak lze dát nový život a nečekané využití i tak starému objektu.

Druhý důvod je připomenutí samotného sdružení Evropská kulturní stezka. Jeho činnost je záslužná, široká a ambiciozní a naše spolupráce s ním je zajímavá a přínosná. Věřím, že zvláště v budoucnosti se ještě více rozvine k užitku a propagaci našeho poutního místa Zašová. Již dnes např. můžeme díky poutní trase Pustevny – Sv. Hostýn, která vznikla jen díky spolupráci s touto organizací, pracovat na jiném poutně-turistickém projektu, který propojí poutní místo Zašová a Turzovka na Slovensku.

Více o konferenci ZDE

Více o Evropské kulturní stezce sv. C+M ZDE