Přispěli jsme organizaci CSI na záchranu křesťanů z muslimského zajetí

Matice zašovská má ve svých stanovách krom jiného příslib, že bude: „po vzoru trinitářů podporovat aktivity směřující k ochraně křesťanů pronásledovaných pro svou víru.“ Aby nezůstalo jen u slov, rozhodli jsme se přibližně desetinou částky, kterou máme na účtu, přispět organizaci CSI která se pronásledovaným křesťanům dlouhodobě věnuje, a to v mnoha částech světa.

Naše peníze budou směřovány konkrétně do oblasti Jižního Sudánu, kde bylo islámskými milicemi nespočet křesťanů nejen zabito, ale i odvlečeno a dodnes zneužíváno jako otroků. Vybrali jsme si právě tento projekt, protože je zde přímá souvislost s podstatou trinitářského působení v minulosti, kterou byla záchrana křesťanů z muslimského zajetí. 

V této činnosti – získávání prostředků na pomoc trpícím křesťanům ve světě – budeme pokračovat pořádáním benefičních akcí a hledáním dalších možností. 

Foto katolické mše v Jižním Sudánu – foto převzato z Wikipedie: 

Jak jsou organizací CSI získané finanční prostředky konkrétně v Jižním Sudánu použity?

·         osvobozování a repatriace zotročených

·         příspěvek ke svépomoci skrze “pomoci do začátku” a dojnou kozu

·         lékařské ošetření osvobozeným

·         podpůrné programy pro místní obyvatelstvo

·         politická činnost na ochranu obětí otroctví

Co vlastně je CSI? Křesťanská mezinárodní solidarita (CSI) je organizací zasazující se za náboženskou svobodu a lidská práva. CSI pomáhá obětem nábožensky motivovaného násilí a znevýhodňování. Stojí po boku obětem v zemích jejich původu, pozvedá hlas za pronásledované a poskytuje podporu těm, kteří trpí pod represivními režimy.

Hlavní oblasti činnosti: Sýrie, Irák, Egypt, Jižní Súdán, Nigérie, Pákistán, Indie, Nikaragua

Pobočky: Švýcarsko, USA, Německo, Francie, Česko, Maďarsko, Itálie a Jižní Korea.

CSI je křesťansko-humanitární lidskoprávní organizací pracujicí napříč různými křesťanskými konfesemi.  Základem její práce je přesvědčení, že všichni lidé jsou stvořeni k Božímu obrazu, z čehož pramení lidská důstojnost.

Česko–slovenská Křesťanská mezinárodní solidarita CSI ČS je lidskoprávní nezisková organizace, která se od mnohých jiných „neziskovek“ liší tím, že všechny její příjmy pocházejí z darů našich štědrých dárců a není tedy příjemcem žádných dotací z rozpočtu ČR, EU nebo jiné státní nebo regionální samosprávy. Činnost CSI ČS  stojí především na práci dobrovolných spolupracovníků, a proto jsou režijní náklady CSI ČS minimalizovány.

„Je až zarážející, jak „hlasitě“ mlčí o globálním útlaku křesťanů nejen politici a média, ale často také představitelé západních církví.  Církve investovaly mnoho energie do mezináboženského dialogu a bojí se ho narušit např. kritikou islámské nadřazenosti  a poukázáním na islámský útlak křesťanů. Je za tím pochopitelná snaha dál nezhoršovat situaci křesťanů. Vidíme ale, že se tento přístup neosvědčil – křesťané jsou ve stále větším nebezpečí a navíc jejich situace zůstává světové veřejnosti utajena. Také snaha domluvit se za cenu ústupků s vůdci komunistických režimů nepřinesla v minulosti mnoho dobrého. 

Náboženská svoboda je jednou ze základních lidských svobod a její hájení  je nezbytné pro zachování lidské důstojnosti. Tam, kde svoboda svědomí není dodržována, dochází k erozi ostatních svobod.“

Monika Kahancová, výkonná ředitelka  CSI ČS

https://csi-cr.cz/projekty/projekt-jizni-sudan/