Naše Matice v Katolickém týdeníku

Níže zveřejněný článek je převzat z Katolického týdeníku, který byl vydán k 17. neděli v mezidobí – tedy k neděli 29. července 2018. Autor článku sice vycházel z webových stránek našeho spolku a také z korespondenčních i telefonických rozhovorů se mnou, přesto jsou některé údaje ve zmíněném článku matoucí. Již v podtitulu autor mluví o „náboženských maticích“ toto označení se však vztahuje na zcela jinou instituci. Tzv. náboženskou matici založil císař Josef II. za účelem částečného finančního krytí církevního provozu. Základem jmění se stal kapitál ze zrušených klášterů.

Ještě vážnější chyba je hned v úvodním odstavci. Matice zašovská samozřejmě NESPRAVUJE ani klášter, a tím méně kostel.

Navzdory těmto zmateným údajům jsem rád, že informace o naší Matici se dostaly do celorepublikových novin. Příští týden by měl tamtéž vyjít článek o Matici Radhošťské a vzhledem k tomu, že i v tomto případě čerpal redaktor informace ode mne, doufám, že už bude vše v pořádku.  🙂

Krůpa

TEXT ČLÁNKU:

V ZAŠOVÉ MYSLÍ NA KLÁŠTER I PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY

Představujeme náboženské matice v olomoucké arcidiecézi (2.díl)

Svým „koleginím“ z dalších poutních míst sice Matice zašovská nemůže konkurovat věkem ani počtem členů, jí spravovaný kostel u nás ovšem konkurenci nemá.

„Mohli bychom se také jmenovat Spolek přátel zašovského kláštera, protože impulsem pro náš vznik byla skutečnost, že obec získala roku 2016 bývalý klášter trinitářů,“ říká Josef Krůpa, předseda nejmladší poutní matice na Moravě, a zdůrazňuje: Mariánských poutních míst je u nás mnoho, ale trinitářský klášter jen jeden.“

Rozvoj valašského poutního místa je také posláním spolku, který se od podobných sdružení liší mimo jiné členskou základnou. „Naší ambicí nebylo vytvořit masovou organizaci, ale akceschopnou skupinu nadšenců. Počet řádných členů je proto omezen,“ upozorňuje Krůpa.

Zašové podle něj nejvíc prospěje smysluplné využití klášterní budovy. A to s vědomím společenských, památkových i duchovních souvislostí. „Kromě zázemí pro poutníky se tak nabízí péče o seniory a potřebné nebo vzdělávání a kultura,“ říká předseda Matice.

Spolek se snaží dostát i původnímu poslání trinitářů. „Ti si vzali za úkol záchranu křesťanů z muslimského zajetí. Chceme proto přinášet zprávy o pronásledování křesťanů ve světě,“ upozorňují členové na svém webu a vybízejí například k podpisu petice na podporu čínských křesťanů. „Po vzoru bratří trinitářů pomáhejme křesťanům pronásledovaným pro víru,“ dodávají.                  Jiří Gračka