Zašovské noviny – únor 2018

Matice zašovská – rok druhý

Náš spolek vstupuje do druhého roku své existence a i v roce 2018 budeme pokračovat v podpůrných akcích směřujících nejen k postupné revitalizaci klášterního areálu, ale i k propagaci Zašové coby starodávného poutního místa.  Poutnictví bude také věnována naše nejbližší kulturní akce: v neděli 25. března bude mít v kulturním domě přednášku náš v současnosti zřejmě nejznámější poutník Petr Hirsch. (Jednoho dne vyšel s dvacetikilogramovým baťohem na zádech ze svého bytu ve Dvoře Králové na pouť svatojakubskou cestou. Nevrátil se však za několik málo týdnů, jak původně zamýšlel, ale za dva roky. Pěšky prošel 20 zemí, ušel přes 16 tisíc kilometrů…)

Také duben bude ve znamení poutnictví, byť jen toho našeho – tuzemského. V Zašové se 15. dubna 2018 uskuteční poutní setkání zástupců sesterských moravských Matic. V měsíci květnu navážeme na úspěšný loňský benefiční koncert jeho II. ročníkem.  Výtěžek loňského koncertu jsme přislíbili věnovat na obnovu rajského dvora a svůj závazek jsme splnili a překročili. Výnos z benefiční akce byl 20 tisíc korun, ale náš spolek uhradil částkou přes 30 tisíc korun část nákladů na odvoz a likvidaci stavební suti. Ano, aby bylo možno začít se stavební obnovou této kulturní památky, je potřeba ji nejdříve stavebně očistit – odstranit necitlivé, nevhodné a zbytečné vestavby a přístavby. Nepodíleli jsme se na tom všem pouze finančně, ale i osobně – několika brigádami při zajištění dílčích úkolů zejména v souvislosti se stavebně historickým průzkumem vedeným památkáři z Kroměříže.

Spolek Matice má zřízen transparentní účet u Fio banky – číslo 2901231219/2010

Děkujeme za finanční dar 5 000 Kč Valašskému ZOD družstvu Zašová a další 2 000 Kč jsme obdrželi z účtu znějícím na jméno Hyklová Jarmila. Mnohokrát děkujeme. Tyto a všechny další finanční prostředky budou využity v souladu s posláním a stanovami Matice zašovské.

Činnost našeho spolku můžete podpořit jednorázovým finančním darem nebo každoročním příspěvkem v rámci svého přidruženého členství.  Kontaktním místem pro zájemce o přidružené členství je Salza Zašová, případně infocentrum ICafé při místním kulturním domě. Na obou těchto místech obdržíte přihlášku s dalšími informacemi.  Vše potřebné naleznete také na našem webu www.maticezasovska.cz  v rubrice „Otázka členství“.